نماد اعتماد الکترونیکی

تعداد مطالب نشريه:5670
تعداد پست وبلاگ ها:5177
تعداد نظرات وبلاگ ها:9667
تعداد نظرات نشريه:5853
بازديد مطالب نشريه:551699
بازديد اشعار وبلاگ ها:5736824
تعداد کاربران:1508
تعداد وب لینک ها:131
باقیدارامید«بیگزاد»

باقیدارامید«بیگزاد»

درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دوره ابتدایی را درلیسه (دبیرستان) هلمند سپری نمودم درپهلوی تحصیلات رسمی دروس حوزه و ی رانیزنزد ملاهای محل ومدارس دینی دربهسود تاجایی فراگرفتم، تحصیلات عالی را درپوهنتون (دانشگاه) کابل پوهنحی ( دانشکده ) دیپارتمنت کامپیوترساینس به پا یان رسانیدم، دردهه هفتاد که کابل درآتش جنگ های خانمان سوزداخلی وگروهی میسوخت درزادگاهم مدت ده سال شغل معلمی داشتم درخدمت اطفال وجوانان آنجابودم فعلاکارمند رسمی دریکی ازوزارت خانه های دولتی هستم ، دارای هشت فرزند پسرودخترمیباشم که ازآنجمله پنج پسروسه دخترمیباشد. علاقه خاص به شعروشاعری دارم درکودکی نیزقریحه شعری درمن وجود داشت، بزبان محلی اشعارابتدایی میسرودم .

پس لرزه های احتمالی

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 03 دسامبر 2016
در غزل

 

 

 

بتاب ، ای ماه! روشن کن حدودِ این حوالی را
 

بمان ، تا یخ نبسته صفحه ی قُطبِ شمالی را


 

خرامان تا ازان سُوهای شالیزار می آیی
 

مترسک دوخته سُویت دوتا چشمِ زغالی را


 

سیاه موی قشنگِ خاطراتِ عاشقی هایم
 

به آب دیده می شویی غمِ مرگِ جلالی را


 

توکه می آیی کامل میشود بیتِ غزل هایم
 

حضورت ، پُرکند یک حِصَّه تختِ خوابِ خالی را


 

هوا تب کرده امّا همچنان من تشنه لب اینجا
 

کمی هم بازکن لب ... چشمه ی آبِ زلالی را


 

مُشرَّف می شوم امشب حضورِ انورت « مریم »
 

توهم حدسی بزن ... پس لرزه های احتمالی را

 

باقیدارامید « بیگزاد»
 

11/9/1395

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1152 0 نظر
آراء این پست

دوبیتی

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 22 نوامبر 2016
در دوبیتی

 

 

 

چراغِ معرفت  افروز باید

جهانِ کهنه را ویندوز باید

به خاکت قطره ی خونی نریزد

وطن ! هرروزِ تو نوروز باید

 

باقیدارامید « بیگزاد »

25/12/1394

 

بدورازشادی وشورِ بهاریم

گرفتارِ جنونِ انتحاریم

به یُمنِ سالِ نو، جانِ برادر!

مسیرِدشمنی را گل بکاریم

 

باقیدارامید « بیگزاد »

26/12/1394

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1144 0 نظر
آراء این پست

پری

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 08 اکتبر 2016
در غزل

 

درمیانِ خواب ورؤیا  باز می آیی پری

باکتاب وسنت واعجاز می آیی پری

 

درسکوت نیمه شب ها مثلِ یک حسِ عجیب

درخیالِ شاعرانه  نازمی آیی پری

 

آنکه شبها وحشتِ کابوس می گیرد مرا

ازگلو ، یک حنجره آواز می آیی پری

 

تاکه ازچشمِ شرابی ات غزل سرمی کشم

درردیف واژه ها ایجاز می آیی پری

 

گاه تنها میشوم بابرچه وکِرچ وکلاه

درکنارم مثل یک سربازمی آیی پری

 

باقیدارامید "بیگزاد"

2/12/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1071 0 نظر
آراء این پست

مادررهبرشهید

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 23 سبتامبر 2016
در مناسبتی

 

مثنوی درفراق مادررهبرشهید مزاری (رح(:

مادری باکوله بارِ درد رفت

دُورِ... دُور... ازچشمِ هرنامرد رفت

اوبه ملت مثلِ مادربود رفت

اشک درچشمش شناوربودرفت

شِکوَه امّا ازغمِ دیرینه داشت

داغِ صد آلاله را درسینه داشت

شاهدختِ کوهِ آتش زاد بود

مادری حماسه وفریاد بود

اوکه شاهدبودبرجورخسان

ناسپاسی ها بدید ازناکسان

دامنِ او برعلی گهواره بود

بیست ویک سال تمام آواره بود

روبسوی کعبه ی مقصودکرد

با تمامِ غصه ها بدرود کرد

سالهارا ازمزاری دوربود

دل پُرازغم حالتش رنجوربود

درکلاسش طفلِ را تعلیم کرد

تا به ملت رهبری تقدیم کرد

رهبری که عزت قومش خرید

ذوالفقارش دیوشب را سربرید

تارقم زد سرنوشت ملتش

کوه بابا افتخارِعزتش

او زخونش دفعِ استبدادکرد

مکتبِ باعزتِ ایجاد کرد

اُف به تو ای روزگارِ بدسرشت

تابکی آزادی را باخون نوشت

 

باقیدارامید"بیگزاد"

8/11/1394

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1139 0 نظر
آراء این پست

چند بوسه سفارش کن

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 07 سبتامبر 2016
در غزل

 

ازان رنگِ اناری بانو چند بوسه سفارش کن

چِلَه ازناخنم وا کرده و، هردو را آلش کن

کجایی؟  ابرنیسانی که اینجا باغ خشکیده

اگراردیبهشت راهش شد اینجا قدری بارش کن

سلام! محبوب من، اوضاعِ چشمت خیلی آشفته ست؟

به یک پیغام ، ایمیل ، هم شده آنرا گزارش کن

اجل مُهلت دهد تا برجِ دیگر میرسم حتمن

تمامِ لحظه ی دلواپسی ها را شمارش کن

کشیده این مسافر رنجِ چندین ساله دوری را

درآغوشت بِکَش ،  بِفشار، مستانه نوازش کن

 

باقیدارامید"بیگزاد"

28/10/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1120 0 نظر
آراء این پست

مادر

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 05 سبتامبر 2016
در غزل

 

درکشتزارِ حُسنِ توگلهای شبدراست

بودن کنارتو پری یک حسِ دیگراست

 

بنا به یک گزارشِ ناتو... خبرشدم

اوضاعِ چشم های تو «مریم» مُکَدَّراست

 

حالا نرو! که چند بخندیم به روزگار

اصلن به دل نیار ،... لَحَظاتِ آخراست

 

فرقی نمیکند که مرایاد برده ی

دربرکه ی خیالِ من یادت شناوراست

 

مریم پس ازتولدت « نُه » گاو* گفتنت

درواپسینِ عمر، نامت سیاه سراست

 

ای زن به خاکِ قدم گهت سجده میکنم

نامِ عزیزِ تو با افتخار ، مادراست

 

باقیدارامید« بیگزاد»

16/10/1394

*پ. ن: درگذشته ها طفل که تولد میشد ، می پرسید (نه گو= گاو) است یا مردِ نو.

( نُه گاو) اسم بود که قبل ازنامگزاری به نوزاد دختر اطلاق میشد بعد نام خودش رامیگرفتند .

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 985 0 نظر
آراء این پست
0 رای

آدم ها

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 18 جولای 2016
در غزل

 

نمیشه تکیه زد امروزبردیوارِ آدم ها

فریب و دَلغَشی وچال درگفتارِ آدم ها

 

اگرحرف وعمل را در دلِ پیمانه بگذاری؛

زمین تا آسمان فرق اند، درکردارِ آدم ها

 

دروغ امّا خریدارش فراوانند دراین جا

صداقت می شود ، لیلام  در بازارِ آدم ها

 

کلاهبرداری رسم وسنتِ بازارگردیده

سراسرخُدعه وبی اعتمادی کارِ آدم ها

 

تموزِ گرمِ احساس ومَودَّت حیف کوچیده

چرا؟ سردو زمستانی شده رفتارِ آدم ها

 

باقیدارامید« بیگزاد»

11/10/ 1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1293 0 نظر
آراء این پست
0 رای

دوبیتی ها

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 13 جون 2016
در دوبیتی

 

تنِ زخمی دلِ پردرد تاکی

شهیدِ پنجه های مرد تاکی

به جرمِ اینکه زن هستم خدایا!

همیشه موردِ پیگرد تاکی

 

***

 

خزان ازباغ نیلوفربریده

قناری بال وهم شهپربریده

حدودِ دشمنی ها تابه این حد؛

که حتی طفلِ مارا سربریده

 

***

 

شبی درخاب نقشِ تو کشیدم

هلالِ یک شبه ابرو کشیدم

به مرزچشم هایت که رسیدم ؛

قلم برداشتم ، آهو کشیدم

 

***

تفو ! ای روزگار لا ابالی

سیاست های پست بدسگالی

نشد؛ یک خالق دیگر میامد

بخواب ! ای قهرمان جای توخالی

 

باقیدارامید" بیگزاد"

27/9/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1351 0 نظر
آراء این پست
0 رای

رئیس

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 31 می 2016
در غزل

 

 

تاکه باشی خواب و بی پروا رئیس

نزدِ ملت میشوی رسوا رئیس

 

سُفره ی مردم تُهی از نانِ شب

خوش به حالت میخوری حلوا رئیس

 

آن برادرخوانده ی اسلافِ تو

میکند ازهرطرف بلوا رئیس

 

ملتِ بیچاره با ساطورِ جهل

قطعه قطعه میشود هرجا رئیس

 

جای اشک ازچشم ها خون جاری است

 نیست مرهم خنده ی بیجا رئیس

 

مفتی های قرنِ حاضر لَلعَجَب

قتلِ مؤمن میدهند فتوا رئیس

 

گُربه ، زاهد ، میشود بهرِ شکار

تومپندار حیله را تقوا رئیس

 

یادِ تان باشد پس از امروز هم

ای بسا فردا و پس فردا رئیس

 

جانِ من خیلی حواس ات جمع کن

تانگردی اینچنین اغوا رئیس

 

کس ندیده ذره ی خدمت هنوز

درنهادِ  تو و عبدالله رئیس

 

باحکومت داری لایق نیستید

راه دیگرهست استعفا رئیس

 

هم وغمِ تان وزارت خانه هاست

بهرِ چوکی میکنید دعوا رئیس

 

ازتباروخویش وقوم تان رسید

خیلی ها برچوکی بالا رئیس

 

ما که ازخیراتِ دامانِ شما

نانِ شب را میکنیم پیدا رئیس

 

ممنون تان ! اینقدر که زنده ایم

گرنداریم جامه ی دیبا رئیس

 

هوشِ مان باشد فراتر از گلیم

گام های خویش را بی جا رئیس

 

باقیدارامید« بیگزاد»

28/7/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1420 0 نظر
آراء این پست

عنوان پست:

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 01 می 2016
در غزل

 

دوست میدارم ترا فاطمه ازجان بیشتر

ازهمه عالم ... به وَلله وبه قرآن ! بیشتر

 

وقتی که می رقصی محشرمیکند پیراهنت

پیچ وپیچان عطرمی پیچد ، طوفان بیشتر

 

آمدی خوش آمدی ! بابوسه سیرابم بکن

جانِ من بادا به قربانت دوفنجان بیشتر

 

رودِ آمو موج هایش مستِ چشمانِ تواست

پابه پایت میکند رودخانه طغیان بیشتر

***

شعرهایم کاملاً بوی تعفُّن میدهد

فاقدِ موسیقی وایجاز... هُذیان بیشتر

 

تُف کنید برواژه های شاعرانِ مثلِ من

تاببارد برتعفُن بادوباران بیشتر

 

شب پرستانِ سیه اندیش آهای... باتوایم!

راهِ توراهِ کج امّا راه شیطان بیشتر

 

هرچه میخواهی، بکُش !گردن بزن! تفاله کن!

عابرین راراه گیری وگروگان بیشتر

 

قامتِ مردم خمیده زیربارِ جنگ ها

شکوه ازناامنی، وَاللهِ ...غمِ نان بیشتر

 

زخم های این تنِ بیمارِمن درمان نشد

قین وفانه خاطرم هست ، زخمِ ریسمان بیشتر

 

***

میزند خرکارباچوبش خرِی بیچاره را

بی زبان ، خاموش امّا گردِ پالان بیشتر

 

باقیدارامید « بیگزاد»

8/6/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1449 0 نظر
آراء این پست
0 رای

عمرگرانم میرود

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 26 آوریل 2016
در غزل

 

درگردشِ چرخِ دنی عمرِ گرانم میرود

دنیا به کامِ من نشد حالا که جانم میرود

 

لَختی نیاسودم درین ماتمسرایِ زندگی

ازسینه تاعرش برین آهُ فغانم میرود

 

این سینه می سوزد اگردرآتشِ دلواپسی؛

 امشب زپیشم هردونورِدیدگانم میرود

 

عزمِ سفردارد کسی ... آیینه وآب آورید!

صبروتحمل مشکلست ، تازه جوانم میرود

 

دوری آغوشِ ترا، جانا! تحمل کی کنم؟

این آتشِ دردو فراق تااستخوانم میرود

 

باهیچ کس نسپرده ام ازخودعنانِ اختیار

اکنون با نیمِ نگاه ازکف عنانم میرود

 

« مریم » نمیدانم چه خاکی برسرم باید کنم؟

هرگاه مقابل میشوم باتو ، توانم میرود

 

29/6/1394

باقیدار امید « بیگزاد »

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 931 0 نظر
آراء این پست
0 رای

خانه زیبا

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 16 آوریل 2016
در غزل

 

این خانه گرچه زیبا ، خوش منظرو قشنگ است

این خانه سهمِ من نی ... اُتمان وازلَونگ است

 

بهرِ دریدنِ من دندان تیزکرده

این بیشه جایگاهِ کفتارویوزپلنگ است

 

عشرت رسیدگان را حقِ که داده دانست

سهم رسیده ی من جغرافیای جنگ است

 

خیلی دلم گرفته باجشنِ مردنِ خود

این روزها دلِ من بدجوری ، آه ...تنگ است

 

صدبارزنده میشم ، میمیرم ازبرایت

مریم بدت نیایدقلبت شبیهِ سنگ است

 

باقیدار امید « بیگزاد»


28/5/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1215 0 نظر
آراء این پست
0 رای

پیش تازید (مثنوی)

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 28 مارس 2016
در غزل

هان ! شیرمردانِ دلاور، پیش تازید

ای شهسوارانِ تکاور، پیش تازید

 

ازدشمنِ خاک ووطن سنگربگیرید

فتح الفتوحِ قلعه ازخیبربگیرید

 

راه فرارِ خصم رامسدود سازید

سنگربه سنگرفتنه را نابودسازید

 

ای بُت شکن مردانه همچون پورِ آذر

برقلبِ دونِ خصمِ خونریزِ ستمگر

 

تاب وتوان عرصه ازدشمن بگیرو

یورش ببربا نعره ی اللهُ اکبر

 

بازوبه بازوخانه ازدشمن بگیرید

این خاک را ازدستِ اهریمن بگیرید

 

وادی به وادی کوه به کوه صحرابه صحرا

تازیدمردانه به دشمن آشکارا

 

شاهین بابا ای عقاب تیزپرواز

باجان نثاری های توکشورسرافراز

 

مشتِ اراذِل جامه ی مذهب به تن کرد

اسلام رابدنام وغرقِ در لجن کرد

 

برضدشرعِ انورواحکامِ قرآن

خون میخورد خون میستاندازمسلمان

 

اینان اجیردستِ کفارجهانی است

اینان اگررستم شد از... فلانی است

 

 

باقیدار امید « بیگزاد»
5/4/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1323 0 نظر
آراء این پست
0 رای

مادر

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 28 فوریه 2016
در غزل

 

مادران چون روحِ قدسی درتن است
زیبِ بزمِ عشق و زیبِ گلشن است

نشکنیم قلبِ که او نازکتر از:
غنچه های داودی وسوسن است

سیئات انباشته صد بارِ شتر
راه جنت چون سوراخِ سوزن است

گر بهشتی میخری حالا بخر!
باغِ رضوان درقدمگاهِ زن است

ای تجلّی گاه نور ای مادرم
خاکِ پایت سرمه ی چشم من است

باقیدار امید « بیگزاد»
24/3/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1447 0 نظر
آراء این پست
0 رای

(مثنوی) زخمِ بروی شانه

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 13 ژانویه 2016
در غزل

ازخانه ی اجدادی سهم ام تیرمانده

زخمِ بروی شانه اززنجیرمانده

فریادهای خسته اندرسینه دارم

بادرد هایم نسبتِ دیرینه دارم

ازقلعه قلعه ، درارزگان خِشت باقیست

ازکرده هاشان، خاطرات زشت باقیست

من راویی تاریخِ خونبارم برادر

من شاهدِ آویختنِ دارم برادر

من حاملِ دردِ عروسِ سینه چاکم

من هم شریکِ خطه ی این آب وخاکم

هرچه شرنگِ تلخِ دنیا ، شد نصیبم

« من گرچه اینجاآشیان دارم غریبم»

مشتی ستمگر، باده ی خون سرکشیدند

آتش بجان هرچه خشک وترکشیدند

راهِ هزاران ساله را دیوارکردند

میراثِ اجدادیِ ما آوارکردند

عقدِ پسربامادرش گویا، که بستند

شهمامه وصلصال رادرهم شکستند

دستانِ پینه بسته مدیونِ شمانیست

این دست هاآلوده درخونِ شمانیست

درآسمانِ شب ، شبیه اخترانیم

 ماوارثینِ عفتِ چِل دخترانیم

بس کن برادر ! باتوما هم سرنوشتیم

درساخت این خانه شبیهِ سنگ وخشتیم

 

باقیدارامید « بیگزاد »

18/2/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1557 0 نظر
آراء این پست

دختری نذرسال

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در شنبه, 23 می 2015
در غزل

هرسوصدای ناله و فریاد میرسد

فریادوآه ازدلِ ناشاد میرسد

 

دستی کشید دختری را نذرِسال کرد

مُلّا ! اشاره بکند... جلاد میرسد

 

تعریفِ دین اگر؟ به مسلمانی ماشود

سررشته اش یقیناً به الحاد میرسد

 

برخیز! نوعروس ، که ازجبهه ی بدخش

نعشِ بخون نشسته ی داماد میرسد

 

سال بدی را پیش روداریم باخبر!

داعش به ساحتِ اُمّ البلاد میرسد

 

باقیدارامید « بیگزاد »

13/2/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1327 2 نظر
آراء این پست

بداهه که غزل شد

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 29 آوریل 2015
در غزل

بداهه ی که غزل شد:

 

میشود؟ دلبرِ من قصدِ زیارت بکند!
آمده ازمنِ بیمارعیادت بکند؟

 

روی پیشانی تب آلود دستی بکشد؛
بالب وبوسه ی خود رفعِ مرارت بکند؟

 

بیوفا آمدی امّا اینقدرزود نرو!
تاکه این عشق به تنهاییش عادت بکند

 

وقتی بانازوادا ازپیش من بازروی؛
هردوچشمِ شوخِ من قدری شرارت بکند

 

دل که انوارِ خداهست به آسان نشکن
مرحبا آنکس که این خانه عمارت بکند

 

مژه ها کج بکنی ، شانه به مویت بزنی
تا بیافتد ... آب وآیینه ، حسادت بکند

 

وای ازلشکرخونریزِ که درچشم تواست
هست وبودِ این دلِ بیچاره غارت بکند

 

باقیدارامید « بیگزاد»
26/1/1394

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1369 0 نظر
آراء این پست

عاشق دیوانه

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 16 فوریه 2015
در غزل

سرنوشتِ من اگر بسته به تقدیرنبود

قسمتِ مرغِ  قفس ناله ی شبگیرنبود

وقتی دل درگروِ عشقِ کسی می افتد

عاشقِ دیوانه را فرصتِ تدبیرنبود

کُنجِ ابروی هلالی توای دختِ پری

میکشندم بخدا !  حاجت شمشیرنبود

تارسیدن به توصد کوهِ سیاه درراه هست

هیچ راهی بجزاین ره دست وپاگیرنبود

دیگرامیدی به آزادی دل نیست خدا !

کاش پاها بند درحلقه ی زنجیرنبود

چاک میکردم واین سینه ی بی کنیه ی خویش

ناخنم درپیچِ موهایت اگر گیرنبود

میشود آیا؟ که یک بوسه تعارف بکنی

ورنه این لطف ترا حاجتِ تأخیرنبود

 

باقیدارامید « بیگزاد »

22/11/1393

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1381 2 نظر
آراء این پست

هنوزهست

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 09 فوریه 2015
در غزل

محتاط باش برادرخطرهنوزهست

صیاد درکمینِ کبوترهنوزهست

 

ببریده اند قامتِ آن تک درخت پیر

ازبهرِ قتلِ درختان تبرهنوزهست

 

افکارِ پوچِ مردمِ نااهل زنده اند

شلاق های ... نهی ازمنکرهنوزهست

 

درخون نشانده پیکرِ سبزِ جوانه ها

برزخم سالی مردم خنجر هنوزهست

 

میخواستیم  تا زندگی باهمی کنیم

صدها هزار مردِ دلاورهنوزهست

 

ازمهرروی گونه ها ودست های تان

صد جای بوسه های مکررهنوزهست

 

باقیدارامید « بیگزاد »

10/11/1393

 

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1302 0 نظر
آراء این پست

مریم

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در چهارشنبه, 04 فوریه 2015
در غزل

خلیجِ آبی چشمت تلاطُم میکند مریم
 

به دل این موجِ طوفانی تصادم میکند مریم

 

 

میانِ مزرع خورشیدبزرِعشق می کارم
 

هزاران خوشه خوشه خوشه، گندُم میکند مریم

 

 

هوا ابری وبارانی چک وچک چک میبارد
 

چه خوب شعرِترا باران ترنُم میکند مریم

 

 

کنارِ پنجره کبکی برایت نغمه میخواند
 

کبوترهای بامِ خانه غُم غُم میکند مریم

 

 

به وصلِ تورسیدن صد سراب ومِه درراه است
 

که چشم کورِ عاشق راه را گُم میکند مریم

 

 

به دل گفتم بیاشامم شراب ازجامِ چشمانت
 

ولیکن لشکرِمژگان تهاجُم میکند مریم

 

 

چه میشد تا گِرِه ازغصه هایم بازمیکردی!
 

اگرنه حجمِ مشکل ها تراکُم میکند مریم

 

 

بیا! پایان بده این دردِ جانسوزِ جدایی را
 

چه حد درد و فراق آخر تداوم میکندمریم؟

 

باقیدارامید « بیگزاد»

 

26/10/1393

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1319 0 نظر
آراء این پست

شاخه سبزجوانی

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در پنج شنبه, 15 ژانویه 2015
در غزل

بگیرازمن همین یک شاخه ی سبزِجوانی را

بیا لطفی بکن ازمن بگیراین زندگانی را

مراکه بالشِ سنگ است دربالین، فلک امّا:

برای دیگران بخشیده ی تاجِ کیانی را

بساطم نیست غیرازآه سردوسفره ی خالی

ولی همسایه گسترده بساط مهمانی را

بگیرازمن نَفَس های که سهمش آهُ حسرت بود

نمی خواهم دیگراین رنگِ زردِ زعفرانی را

درین جغرافیا دلها شبیه سنگ می ماند

درین جاخاک کرده مردمانش مهربانی را

به چشمم دیده ام ازآسمانها سنگ می بارید

زمین اینجاچه میداند بلای آسمانی را

دعای ملتِ بیچاره هرصبح ومسا اینست

هدایت کن خداوندا!  فلانی ، بَهمدانی را

خدا ! هرآن چه میخواهی بگیرازروزگارِ ما

نگیرگلهای لاله غنچه های شمعدانی را

***

درون سینه ام ناگفته های دردبسیاراست

خدایا! دورکن ازمن غم ودردِ نهانی را

 

باقیدارامید « بیگزاد»

 

19/10/1393

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1356 2 نظر
آراء این پست

خدامیداند

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 30 دسامبر 2014
در غزل


 

بعدازین زندگی سخت است خدامیداند

خطِ اوّل پایتخت است خدامیداند

هیچکس فکرِ وطن نیست درینجاآیا؟

به سراغِ تاج وتخت است ؟ خدامیداند

همه جا لافُ  گزاف و شعارِاَلَکی

درعمل فَحل وکَرَخت است خدامیداند

جنگلِ سبزِ که تاراجِ تبرگردیده

دسته ازخودِ درخت است خدامیداند

دختری نیست گمانم ؛ که شودحاکمِ شهر؟

شاهدُخت، خانه ی بخت است خدامیداند

« بیگزاد » حسِ قشنگِ تو به پایان آمد

بعدازین زندگی سخت است خدامیداند


 

8/10/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد»

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1421 0 نظر
آراء این پست

سوختم

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 28 دسامبر 2014
در غزل

گرمیی بازارِما رفته به یغما سوختیم

 

دیگران تب کرده اندُ ، ما زسرما سوختیم

 

« ماومجنون همسفربودیم دردشت جنون»

 

ازشرارِعشق با پروانه یکجا سوختیم

 

روزگارِ بی مُروّت فکرِحالِ مانکرد

 

طفل بودیم ، پیرناگردیده ، برنا سوختیم

 

ازتعصّب سالها محروم ومحکوم بوده ایم

 

درمیانِ آتشِ نفرت خدایا ! سوختیم

 

گرچه آدم کره ی مریخ را تسخیرکرد

 

ماهنوزدرامتدادِ ریشِ ملّا سوختیم

 

 

« بیگزادا» تا نَفَس درسینه داری دم مزن !

 

درمیانِ جهل، وا ماندیم امّا سوختیم
 

 

4/10/1393
 

 

باقیدارامید « بیگزاد»
 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1331 0 نظر
آراء این پست

یلدا

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 23 دسامبر 2014
در دوبیتی

دلِ دیوانه ام شیداست امشب

عروسِ بخت ناپیداست امشب

بساطِ جشنِ یلدایی مهیا ؛

بیاای نازنین ! یلداست امشب

 

30/9/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد»

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1406 2 نظر
آراء این پست

بامن

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 02 دسامبر 2014
در غزل

 

شراب از لعلِ لبها یت ولی نوشیدنش بامن

نقاب ازصورتت پس کن گلم بوسیدنش بامن

 

تو بزرِ عشق را درکشتزارِ سینه پاشیدی!

اگرچه شوره زاراست سینه ام روییدنش بامن

 

دوتاسیب است آیا؟ یابِهِی درچاکِ پیراهن

عزیزم عرضه کردن ازتووُ بوییدنش بامن

 

اگریکشب مرامهمانِ آغوشت کنی بانو

سرشب تاسحربیخوابی وُ شوریدنش بامن

 

لبانم بالبانت تاگرفتارِ جنون گردید

بمان! لب را به لبهایم عسل چوشیدنش بامن

 

«شکوهِ تاجِ سلطانی که بیم جان درودرج است»

ببخش ! کارَت نباشد جانِ من پوشیدنش بامن

 

 

6/9/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد»

 

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1528 0 نظر
آراء این پست

قصه ی عشق تو

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در دوشنبه, 01 دسامبر 2014
در غزل

شعله ی سوزنده ی عشقِ توخاموش نشد

تالبانم مست ازلبهای می نوش نشد

 

این دلِ سرگشته ومجنون وسرگردانِ من

جزنگاه چشم مخمورِ تومدهوش نشد

 

گفتم ازروی سرت روسری را برگیرم و

ناخنم حلقه ی زنجیرِ بناگوش نشد

 

خواستم یک شبی را نزدِ تومهمان شوم

این تنِ خسته ی من باتوهمآغوش نشد

 

سالهای متوالی بعد آن شوروشعف

قصه ی عشق توهرگزفراموش نشد

 

« بیگزاد » حسرتِ ایام جوانی رامخور

پیش عکاس صورتِ پیری ات روتوش نشد

 

29/8/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد»

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1252 0 نظر
آراء این پست

ماجرای من وتو

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در سه شنبه, 11 نوامبر 2014
در غزل

 

مویت بدستِ باد، چه خوب شانه می شود

برهردوپای رفتنم زولانه می شود

 

شعرم هزارمرتبه دروصفِ روی تو

درقالبِ قصیده وچارانه می شود

 

لبهای آتشینِ تو روی لبانِ من

مست وخماراز لبِ پیمانه می شود

 

بهرِطوافِ شعله ی سوزنده ات ولی

این عاشقت به گردِ تو پروانه می شود

 

درعاشقی که شهره ی آفاق گشته ایم

این ماجرای من وتوافسانه می شود

19/8/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد»

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1476 0 نظر
آراء این پست

کاروان اشک

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در یکشنبه, 09 نوامبر 2014
در غزل

برکاروانِ اشکِ اسیران گریستم
برنعش های فتاده به میدان گریستم

لیلا زداغِ اکبرِ شبهِ پیمبرش
تا کرد ناله ازدلِ بریان گریستم

قاسم میان لشکرِکوفه وشام شد؛
درزیرسُمِ اسب پریشان گریستم

باب الحوائجِ که بُوَد پورِ بوتراب
پرچم فتاد از او به میدان گریستم

آبش نداد اصغرِ شش ماهه را مگر؛
آماجِ تیر بالبِ عطشان گریستم

تاراج کرد خیمه وخرگاه ، شامیان
خاتم ربود زِ شستِ سلیمان گریستم

یک مشت اهلبیتِ رسولِ خدا اسیر
زینب سوارِ ناقه ی عریان گریستم

«بیگزاد » ازغمِ شه دنیا ودین حسین
چون قطره های ابرِ بهاران گریستم

 

14/8/1393

باقیدارامید « بیگزاد»

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1396 0 نظر
آراء این پست

مکتب عرفان کربلا

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 07 نوامبر 2014
در غزل

درآزمونِ مکتبِ عرفانِ  کربلا

درسی حسین بداد زدبستان کربلا

 

ازعرش وکرسی بلنداست فریادِ یاحسین

غرق است جن وانس به بحرانِ کربلا

 

آب فرات بستند چو برروی اهلبیت

وای ازلبانِ تشنه و عطشانِ کربلا

 

درعهدِ خویش باخداثابت قدم حسین

امضأ زخون نمود به پیمان کربلا

 

اکبربه پیشِ چشمِ پدرجان فدانمود

قاسم غریقِ بحرِ خروشانِ کربلا

 

عباس نزدِ علقمه بازو بریده شد

 ازپشت زین فتاده به میدانِ کربلا

 

ازنوکِ تیرِ حرمله سیراب شد اگر؛

عنقای پرشکسته ی پیکانِ کربلا

 

درراه دینِ خدا چو سردارِدین حسین

نوشید باده ی خون  زفنجان کربلا

 

 

زان روز ، تا قیامتِ کبری جاری است

خونِ حسین ِ شهید ، به  شریان کربلا

 

«بیگزاد» بس کن داستان پایان پذیرنیست

تاروزِ حشرمیرسد رمانِ کربلا

 

9/8/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد »

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1379 0 نظر
آراء این پست

حسین درس زندگیست

ارسال شده توسط باقیدارامید«بیگزاد»
باقیدارامید«بیگزاد»
درقریه سبزسموچ ولسوالی( شهرستان) مرکزبهسود ولایت (استان) وردک سال: 1344 تولد دور
کاربر در حال حاضر افلاین است.
در جمعه, 07 نوامبر 2014
در غزل

باتیغ وقمه عاشورا برپانمی شود

بااین خرافه هاحسین احیأ نمی شود

گریه چی میکنی ! حسین خود درسِ زندگیست

ازآبِ دیدگانِ تو دریا نمی شود

مفهومِ نهضتِ حسین مکتوم مانده است

باقیل وقال ، معرکه پویا نمی شود

رحلِ نماز کرد تاسویِ کربلا حسین

عارف به غیرِ معبودش شیدا نمیشود

اصلاحِ امتِ جدش ورا مرام بود

با ابر، رُخِ خورشید هویدانمی شود

اسلام را مریض جلوه میدهد یزید

 جزخونِ پاکِ حسین مداوا نمی شود

آزادگی و زیستنِ آزاد مکتب اش

مثلِ حسین به دنیا پیدانمی شود

 

11/8/1393

 

باقیدارامید « بیگزاد »

برچسب ها: برچسب گذاری نشده
بازدید: 1340 0 نظر
آراء این پست
«تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
طراحي و پياده سازي سايت: شماره تماس جهت طراحي سايت