بازارهای افغانستان برای پیمانکاران ایرانی

عنوان 20- بهمن صالحی جاوید درباره وضعیت سرمایه گذاری شرکت های پیمانکاری در افغانستان و صادرات خدمات فنی مهندسی به این کشور پس از حضور طالبان گفت: پس از حضور طالبان در افغانستان، ریسک سرمایه گذاران برای فعالان اقتصادی وجود دارد. افزایش یافته و ایران نمی تواند از ظرفیت های موجود خود استفاده کند، کند است، ذخایر سنگ آهن در این منطقه مانند گاوی است که بدنش در افغانستان و سرش در ایران است و مقدار زیادی از این ذخایر و منابع در افغانستان و ایران است. شرکت ها می توانند در تمامی این سپرده ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: جلسه ای با وزرای ارشد افغانستان داشتیم و آنها به ما توصیه کردند که شرکت های ایرانی در معادن سنگ آهن این کشور حضور داشته باشند و اعلام کردند که کریدور شرق به غرب از افغانستان را در سال جاری توسعه خواهند داد. به منظور تحویل این معادن. و بخشی از این مسیر جایی خواهد بود که چینی ها توسعه می یابند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه قبل از حضور طالبان در افغانستان در بسیاری از پروژه ها حضور داشتیم و افغانستان قبل از طالبان و بعد از طالبان جزو بازارهای ایران بوده و خواهد بود، گفت. این کشور است. بستری بکر برای پروژه های عمرانی برای کشورها محسوب می شود و در واقع کشورهای همسایه غیر از ترکیه به ویژه کشورهای CIS بهشتی برای شرکت های پیمانکاری است و نباید این فرصت را از دست داد.

صالحی جاوید افزود: اما با توجه به اینکه جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ریسک شرکت های سرمایه گذاری هم ایران و هم کشورهای دیگر در افغانستان به ویژه شرکت هایی که پایگاه دفاعی ندارند، افزایش یافته است. زمانی است که در این بازار شرکتی از کشوری وجود داشته باشد که از پشتیبانی قوی و قوی برخوردار باشد، مثلاً ایالات متحده بلک واتر را به عنوان یک شرکت دفاعی بخش خصوصی در افغانستان فعال می کند تا از شرکت های پیمانکار محافظت کند، معمولاً ریسک سرمایه گذاری در این محیط است. کاهش می یابد و واقعیت این است که وجود امنیت در کنار اقتصاد بسیار مهم است.

وی با اشاره به بازارهای افغانستان برای پیمانکاران ایرانی گفت: در زمینه نیروگاه، خطوط انتقال برق و گاز در افغانستان حضور داشته ایم و افغانستان می خواهد خط لوله تاپی از ترکمنستان به افغانستان برسد و به هند برسد و آنها ایرانی می خواهند. شرکت های این کشور نیاز شدیدی به شرکت های راهسازی برای مشارکت در این پروژه دارند و درخواست همکاری ارسال شده است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه مشکل ما در حال حاضر بازاریابی نیست، تاکید کرد: دولت نمی تواند در بازاریابی موثر باشد و کمکی نمی کند، وقتی دولت وارد بازاریابی می شود رقیب خصوصی می شود. بخش در بازار بخش خصوصی مشارکت و تخریب می کند، اما حمایت در حوزه دفاعی نظامی و بانکی را باید وظیفه خود دانست و در این راستا می تواند کمک موثری به بخش خصوصی کند.

صالحی جاوید با بیان اینکه متأسفانه برخی از پروژه های شرکت های ایرانی در افغانستان به دلیل حضور طالبان نیمه کاره مانده است، گفت: اما به هر حال شرکت ها نمی توانند پروژه های خود را رها کنند، زیرا ضرر و زیان سنگینی دارند و بر دست دیگر ، این پروژه ها بخشی از دارایی های این شرکت ها در این کشور است، کشوری محسوب می شود که نمی تواند از اموال خود دست بکشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که جایگاه طالبان در دوره های قبل برای ایرانی ها ثابت شده است، اما با حضور آمریکایی ها در افغانستان ریسک سرمایه گذاری کمتر بود، چون وضعیت امنیتی بهتر بود و اساسا رفتند. به آمریکا محیط زیست برای ایرانیان ناامن و محیط مرزی ایران دروازه ناامنی باشد.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: در حال حاضر شرکت‌های ایرانی برای بهبود وضعیت کار خود را در افغانستان به حداقل رسانده‌اند اما همچنان بسیاری از پروژه‌هایی که در حال توسعه و فعال بودند به دلیل اینکه شخصی در حال توسعه بودند به حالت تعلیق درآمده است. جرات می کند، به او اجازه نمی دهد که به فعالیت خود ادامه دهد./ایلنا

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

Discover the Fast and Reliable Money Exchange Services in Port Coquitlam
صرافی انتقال پول به ایران: راهی مطمئن برای انتقال اعتبار به ایران
راه حل های پیش روی چالش های معتبرترین سایت های شرط بندی
راه حل های پیش روی چالش های معتبرترین سایت های شرط بندی
راهکارهای پیشرفته برای پیشگیری از چالش‌های معتبرترین سایت شرط بندی بازی انفجار
Unleash the Power Within: Discover the Emperor’s Vigor Tonic
تماس با ما