3 مشکل صنعت در اواسط تابستان

شاخص تولید و فروش محصولات صنعتی برای دومین ماه متوالی کاهش یافت

آفتاب نیوز :

در تیرماه امسال شاخص تولید و فروش این شرکت ها به ترتیب 8.2 و 5 درصد کاهش داشت. اما در مرداد ماه شدت افت این شاخص ها افزایش یافت، شاخص تولید مردادماه نسبت به تیرماه 8.5 درصد و شاخص فروش مردادماه نسبت به تیرماه 11 درصد کاهش یافت.

تاثیر قطعی برق در صنعت خودرو و فلزات اساسی بارزتر بود. شاخص تولید خودرو و قطعات آن در مردادماه امسال نسبت به تیرماه 22.7 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این شاخص در تیرماه نیز کاهش داشته است. کاهش تولید منجر به کاهش فروش این فعالیت ها شد که نسبت به تیرماه تقریباً 42 درصد کاهش داشت. شاخص تولید فلزات گرانبها نیز نسبت به تیرماه 14.6 درصد کاهش داشته است. این رقم در تیرماه 12.5 درصد بوده و اکنون بیش از دو درصد افزایش یافته است.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهانه شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس که اطلاعات خود را به صورت شفاف در سامانه کدال منتشر می‌کنند، محاسبه می‌شود. در تدوین این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه 316 شرکت بورسی به همراه اندازه‌گیری تغییرات تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت که نقش مهمی در حساب‌های ملی ایفا می‌کنند و ارزیابی نرخ تغییرات ارزش ماهانه استفاده شد. در صنایع مختلف افزوده می شود و پس از آن در کل اقتصاد منعکس می شود. اهمیت شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در این است که بررسی شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش سیاستمداران کمتر از فصل باید رصد شود. این در حالی است که آمار رسمی بخش واقعی اقتصاد به صورت «فصلی» و با «تأخیر» منتشر می شود. بنابراین نظارت بر تولید شرکت های صنعتی بورسی، نگاهی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است.

پیش از این، نتایج طرح شامخی اتاق بازرگانی ایران نشان می داد که شاخص مدیران خرید صنعتی در مردادماه امسال برای چهارمین ماه متوالی 47.72 بوده و نسبت به ماه قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. رقمی که کمترین میزان را در 7 ماه گذشته از دی ماه 1401 (به جز فروردین ماه سال جاری) به ثبت رساند. به طور کلی قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی شرکت ها و کمبود مواد اولیه منجر به کاهش تولید در مردادماه شد. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها در دریافت مطالبات از مشتریان با تاخیر مواجه شده اند که به دلیل مشکل عدم تامین مالی از سوی بانک ها، سطح نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت های تولیدی به شدت کاهش یافته است.

برخی مشکلات مکرر در سیستم توزیع برق در ماه های خرداد تا مرداد ماه سال جاری، سهمیه بندی برق بنگاه های صنعتی بزرگ بر اساس برنامه های سه گانه پیشنهادی و بر این اساس، در بازه زمانی 24 خرداد تا 24 شهریور، برق بنگاه های صنعتی بزرگ از ساعت 11 صبح تا 23:00 محدود بوده و صنایع وابسته به دوره هستند و در عین حال با کاهش بار انرژی مواجه بوده اند. قطعی برق در بخش صنعتی و تولیدی کشور در شرایطی رخ می دهد که تامین برق صنایع به دلیل ارزش افزوده و تاثیر آن بر زنجیره تولید بر سایر بخش ها اولویت دارد. به مصرف صنعتی و پایین دستی. به گفته کارشناسان، قطعی برق در واحدهای صنعتی عواقبی مانند توقف یا کاهش تولید صنعتی و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت و از آنجایی که صنایعی که در اولویت قطعی برق قرار گرفته اند، کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه و واسطه های سایر صنایع را تامین می کنند. خواهد بود ، این افزایش قیمت در سراسر زنجیره تولید و در نهایت برای مصرف کننده نهایی اتفاق می افتد. ظرفیت تولید برق سالانه باید 5 درصد افزایش یابد. یعنی برای پایداری شبکه برق باید بیش از 4500 مگاوات ظرفیت جدید ایجاد می شد، اما آمارها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش برق بیش از 10 سال است که راکد بوده است. دلیل توقف انتقال برق صنعتی در تابستان امسال این است که از یک سو طی سال های گذشته سرمایه گذاری جدیدی صورت نگرفته است و از سوی دیگر افزایش مصرف برق 6.8 درصد ادامه داشته است و این امر باعث شده است. شکاف بین تولید و مصرف برق

تاثیر کاهش شاخص تولید بر بازارها، همانطور که فعالیت شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد، 8 نوع از 15 نوع فعالیت صنعتی با افزایش شاخص تولید و 7 نوع کاهش در شاخص تولید مواجه بوده است. به عنوان مثال، فعالیت هایی مانند سیمان، داروسازی یا تجهیزات الکتریکی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشتند و فعالیت هایی مانند لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و محصولات فلزی بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتند. .

عواقب این کاهش سطح تولید هم اکنون در بازارها قابل مشاهده است. بازار لاستیک مدت هاست که در بحران شدیدی به سر می برد و تولیدکنندگان لاستیک می گویند به دلیل تخصیص به موقع ارز با کاهش تولید مواجه شده اند. در حوزه کاغذ نیز قیمت ها افزایش یافته است و تاثیر کاهش تولید را می توان از شوک قیمت دفتر و کتاب در آستانه سال تحصیلی جدید مشاهده کرد.

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

Discover the Fast and Reliable Money Exchange Services in Port Coquitlam
صرافی انتقال پول به ایران: راهی مطمئن برای انتقال اعتبار به ایران
راه حل های پیش روی چالش های معتبرترین سایت های شرط بندی
راه حل های پیش روی چالش های معتبرترین سایت های شرط بندی
راهکارهای پیشرفته برای پیشگیری از چالش‌های معتبرترین سایت شرط بندی بازی انفجار
Unleash the Power Within: Discover the Emperor’s Vigor Tonic
تماس با ما